wtorek, 03 listopad 2020 19:55

Powiat wysokomazowiecki. Pieniądze na projekty edukacyjne

Powiat wysokomazowiecki. Pieniądze na projekty edukacyjne foto: UMWP

W czwartek (29.10) Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał pieniądze na 45 projektów edukacyjnych, w tym projekty z powiatu wysokomazowieckiego. Programem w województwie zostanie objętych ponad 80 szkół, a jego celem jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej. 

Rynek pracy nieustannie się zmienia a oferta edukacyjna szkół nie zawsze podąża za nowoczesnymi trendami. Lepiej dopasowana oferta edukacyjna to mniej bezrobotnej młodzieży i bardziej pewni siebie młodzi ludzie, którzy zdecydowanie lepiej spełnią oczekiwania pracodawców.

Kształcenie umiejętności dzieci i młodzieży

Dzięki decyzji zarządu ponad trzydzieści cztery mln zł trafi do firm, samorządów i stowarzyszeń na realizację 45 projektów. Środki te zostaną wykorzystane na zajęcia dla dzieci i młodzieży związane z kształceniem kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Takich jak: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, posługiwania się językami obcymi, technologie informacyjno-komunikacyjne, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów czy praca zespołowa. Szereg bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć z powyższych dziedzin zrealizuje ważny cel - pozwoli na wyrównanie szans uczniów z różnych środowisk, a co równie ważne pozwoli na odkrycie drzemiących w nich talentów.

Ponadto w szkołach będą realizowane zajęcia oparte na metodzie eksperymentu. To nie wykład nauczyciela ale samodzielna praca ucznia. Dzieci będą miały szanse samodzielnie przeprowadzać doświadczenia, eksperymenty i wyciągać z tego wnioski. W placówkach powstaną nowe pracownie przedmiotowe, a umiejętności cyfrowe będą szlifowane w nowo doposażonych salach informatycznych (m. in. tablice interaktywne, zestawy komputerowe). Uczniowie ze specjalnymi potrzebami zostaną objęci specjalistycznymi zajęciami – logopedycznymi, korekcyjno-kompensacyjnymi i terapeutycznymi. A najbardziej zdolni będą mogli liczyć na stypendia.

Takimi projektami będzie objęte ponad 80 szkół w województwie podlaskim. Z dodatkowych, bezpłatnych zajęć skorzysta blisko 10 tys. uczniów a 1,4 tys. nauczycieli otrzyma przeszkolenie w zakresie prowadzonych zajęć, które polepszy ich kompetencje.

Nabór wniosków na tego typu projekty był prowadzony od 6 maja do 19 sierpnia 2019 r. w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Całkowita wartość wszystkich wspartych projektów to prawie 39 mln zł a przyznane dofinansowanie to ponad 34 mln zł. Realizacja tych projektów jest możliwa dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Tabela z projektami, które otrzymały dotacje w załączeniu.

Projekty z powiatu wysokomazowieckiego:

 • Nazwa wnioskodawcy: Konsorcjum Szkoleniowo - Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa
  • Tytuł projektu: Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew
  • Ostateczna kwota dofinansowania: 978185,78 zł
  • Ostateczna wartość projektu: 1111144,18 zł
 • Nazwa wnioskodawcy: Gmina Kobylin-Borzymy, ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy
  • Tytuł projektu: "Kompetencje kluczowe KLUCZEM do sukcesu”
  • Ostateczna kwota dofinansowania: 597285,87 zł
  • Ostateczna wartość projektu: 70885,87 zł
 • Nazwa wnioskodawcy: Powiat Wysokomazowiecki, ul.Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  • Tytuł projektu: Wysoka jakość edukacji kluczem do kariery
  • Ostateczna kwota dofinansowania: 1296200 zł
  • Ostateczna wartość projektu: 1441200 zł
 • Nazwa wnioskodawcy: Gmina Kulesze Kościelne, 18-208 Kulesze Kościelne, ul. Główna 6
  • Tytuł projektu: Kreatywny uczeń kluczem do sukcesu
  • Ostateczna kwota dofinansowania: 385677,5 zł
  • Ostateczna wartość projektu: 428637,5 zł

(na podst. UMWP)