Regulamin

Zasady zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń przez użytkowników zarejestrowanych

1. Ogłoszenia bezpłatne mogą umieszczać wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.
Zawartość merytoryczna ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawnymi
oraz etycznymi obowiązującymi w Polsce.

2. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń, w których treści znajdują się przedmioty lub usługi,
którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności te pochodzące z przestępstwa.

3. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń - materiałów o charakterze towarzyskim i/lub
z podtekstem erotycznym, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwiania bądź
nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny.

4. Zabrania się wielokrotnego zamieszczania w krótkim odstępnie czasu ogłoszeń
tego samego  lub podobnego produktu lub usługi przez jednego Użytkownika.

5. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń zawierających adresy WWW stron komercyjnych,
reklamowanie usług świadczonych przez Użytkowników (kursy, szkolenia, szkoły,
firmy webmasterskie itp.), a także reklamy innych serwisów WWW poprzez podanie
ich nazwy i linku do strony internetowej. Ogłoszenia takie będą usuwane lub dezaktywowane.

6. Administrator zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszenia
do innej kategorii (jeżeli uzna, że wybrana przez Użytkownika nie pasuje do treści ogłoszenia)
lub całkowitej dezaktywacji ogłoszenia.

7. Jeżeli administrator stwierdzeni niezgodność tytułu lub treści ogłoszenia
z postanowieniami regulaminu, administrator ma prawo do usunięcia/dezaktywacji
takiego ogłoszenia.

8. Ogłoszenia zamieszczone na portalu wysokomazowiecki24 będą publikowane
przez maksymalny okres 30 dni.

9. Możliwe jest przedłużenie publikacji ogłoszenia po wcześniejszym uzgodnieniu
tego z administrator serwisu

10. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie odpowiada za treść ogłoszenia
i przedmiot/usługę, której to ogłoszenie tyczy. Zabranie się umieszczania
ogłoszeń/usług itp co do których nie ma się praw. Administrator Portalu
nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści ogłoszenia, oraz transakcje
pomiędzy Użytkownikiem dodającym ogłoszenia, a użytkownikiem odpowiadającym
na zamieszczone ogłoszenie.

11. Dodając anonimowe ogłoszenie użytkownik pozostawia po sobie ślad w postaci
adresu IP, który to może zostać przekazany tylko i wyłącznie instytucjom do tego
upoważnionym, na pisemne żądanie tych instytucji, (np. Policji)
w razie naruszenia postanowień tego regulaminu.

12. Administrator ma prawo usunąć lub zablokować ogłoszenie, jeżeli uzna,
że łamie ono regulamin lub może być oszustwem.
Użytkownik nie może dochodzić swoich praw, jeżeli administrator wykasuje/zablokuje ogłoszenie.
Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że jego ogłoszenie zostało bezpodstawnie
usunięte/dezaktywowane prosimy o kontakt pod adresem biuro@kamaxmedia.pl