Regulamin serwisu, polityka prywatności i ciasteczka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Kamaxmedia z siedzibą w Warszawie, ul. Jugosłowiańska 15a lok. 32, kod pocztowy 03-984, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 600066224.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej wysokomazowiecki24.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Posiada Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook.Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Masz prawo zażądania od administratora dostępu do twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanedo czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej”

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO

 

Regulamin wysokomazowiecki24.pl

 

§1.  Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.wysokomazowiecki24.pl (zwanego dalej Portalem24), prowadzonego przez KaMaXmedia Karol Maksimczuk NIP 722-147-46-80 (zwane dalej KaMaXmedia).
2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

  • Administrator - osoba prowadząca i zarządzająca Portalem24
  • Użytkownik zarejestrowany - osoba, która została zarejestrowana w Portalu24 za pomocą formularza rejestracyjnego, ma prawo do przeglądania zawartych treści oraz dodawania bezpłatnych ogłoszeń, wpisów do bazy firm oraz komentarzy w aplikacji Discuss
  • Użytkownik niezarejestrowany - osoba, która została nie zarejestrowała się w Portalu24 za pomocą formularza rejestracyjnego, ma prawo do przeglądania zawartych treści oraz dodawania komentarzy w aplikacji Discuss
  • Logowanie - proces identyfikacji użytkownika Portalu24 przez system informatyczny na podstawie nazwy użytkownika oraz używanego przez niego hasła.
  • Baza Firm Portalu24 – podstrona internetowa znajdująca się pod adresem http://www.wysokomazowiecki24.pl/baza-firm.html
  • Zleceniodawca wpisu w Bazie Firm Portalu24 – osoba zlecająca dodanie wpisu do Bazy Firm Portalu24 znajdującego się w Portalu24. Zleceniodawca potwierdza prawdziwość przekazywanych do publikacji danych oraz potwierdza, że jest osobą mająca prawo zlecać do publikacji wpis (oświadcza, że osobiście świadczy usługę przekazywaną do dodania do Bazy Firm Portalu24, lub ma upoważnienie do zlecenia dodania wpisu do Bazy Firm Portalu24)
  • Wpis do Bazy Firm Portalu24 – informacja (treści oraz materiały graficzne) przekazana za pomocą formularza przez Zleceniodawcę do dodania do Bazy Firm Portalu24.

3. Administrator Portalu24 dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego i niezawodnego działania Portalu24.
4. Administrator Portalu24 zastrzega sobie prawo do wyłączenia Portalu24 bez podawania przyczyn takiego działania.
5. Portal24 jest serwisem internetowym o charakterze informacyjno-reklamowym. Zadaniem portalu24 jest dostarczanie informacji, umożliwianie kontaktów, prezentowanie ofert oraz zamieszczanie treści o charakterze reklamowym. Portal24 służy jedynie celom informacyjnych oraz nie jest stroną w transakcjach pomiędzy Zleceniodawcą Wpisu do Bazy Firm a Użytkownikiem, Użytkownikiem dodającym Ogłoszenie a Użytkownikiem odpowiadającym na odłoszenie
6. Zabronione jest zamieszczanie na Portalu24: materiałów pornograficznych, materiałów łamiących prawo autorskie, materiałów propagujących faszyzm lub/i nazizm, materiałów propagujących przemoc i nienawiść,materiałów propagujących zażywanie narkotyków, materiałów obrażających symbole religijne/państwowe, plików zainfekowanych wirusami, linków do witryn internetowych powszechnie zabronionych przez polskie prawo, do witryn internetowych, które są potencjalnie niebezpieczne i/lub mogą zawierać wirusy, materiałów, które wykorzystuje się do prowadzenia politycznej, religijnej lub rasistowskiej propagandy. Jeśli zauważysz, że którykolwiek z użytkowników, nie przestrzega regulaminu - powiadom
7. Zabronione jest nielegalne kopiowanie i rozpowszechnianie danych o użytkownikach

§ 2.  Użytkownicy

1. Użytkownikiem Portaslu24 jest każdy zarejestrowany użytkownik oraz nie zarejestrowany.
2. Użytkownik przeglądając Portal24 lub umieszczając ogłoszenia, wpisy do bazy firm oraz komentarze w aplikacji Discuss akceptuje warunki zawarte w regulaminie.
3. Rejestracja użytkowników Portalu24 odbywa się na oznaczonej stronie internetowej Portalu24. Podczas rejestracji wymagane jest podanie: adresu e-mail, hasła za pomocą którego użytkownik będzie się logował do Portalu24 i nazwy użytkownika.
4. Każdy użytkownik działa na Portalu24 pod nazwą.
5. Rejestr użytkowników prowadzi administrator.

§ 3.  Komentarze w aplikacji Discuss

1. Każdy z użytkowników ma prawo w granicach oznaczonych niniejszym regulaminem do zamieszczania komentarzy pod wyznaczonymi treściami Portalu24.
2. Użytkownik Portalu24 publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na Portalu24 przez użytkowników.
3. Zamieszczanie na Portalu24 treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami jest zabronione. Opublikowanie komentarza zawierającego takie treści powoduje usunięcie go przez moderatora lub skreślenie z listy użytkowników. W przypadku złamania prawa przez użytkownika na Portalu24 administrator powiadamia odpowiednie organy ścigania. Administrator może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Uczestników Portalu24 sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
4. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez użytkowników na łamach Portalu24 przekazów reklamowych.

§ 4.  Zasady zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń przez użytkowników zarejestrowanych

1. Ogłoszenia bezpłatne mogą umieszczać wyłącznie zarejestrowani użytkownicy Portalu24. Zawartość merytoryczna ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawnymi oraz etycznymi obowiązującymi w Polsce.
2. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń, w których treści znajdują się przedmioty lub usługi, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności te pochodzące z przestępstwa.
3. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń - materiałów o charakterze towarzyskim i/lub z podtekstem erotycznym, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwiania bądź nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny.
4. Zabrania się wielokrotnego zamieszczania w tej samej kategorii ogłoszeń tego samego produktu lub usługi przez jednego Użytkownika.
5. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń zawierających adresy WWW stron komercyjnych, reklamowanie usług świadczonych przez Użytkowników (kursy, szkolenia, szkoły, firmy webmasterskie itp.), a także reklamy innych serwisów WWW poprzez podanie ich nazwy i linku do strony internetowej. Ogłoszenia takie będą usuwane lub dezaktywowane.
6. Administrator zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszenia do innej kategorii (jeżeli uzna, że wybrana przez Użytkownika nie pasuje do treści ogłoszenia) lub całkowitej dezaktywacji ogłoszenia.
7. Jeżeli administrator stwierdzeni niezgodność tytułu lub treści ogłoszenia z postanowieniami regulaminu Portalu24, administrator ma prawo do usunięcia/dezaktywacji takiego ogłoszenia.
8. Ogłoszenia zamieszczone na Portalu24 będą publikowane przez maksymalny okres 30 dni.
9. Możliwe jest przedłużenie publikacji ogłoszenia po wcześniejszym uzgodnieniu tego z administrator serwisu
10. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie odpowiada za treść ogłoszenia i przedmiot/usługę, której to ogłoszenie tyczy. Zabranie się umieszczania ogłoszeń/usług itp co do których nie ma się praw. Administrator Portalu24 nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści ogłoszenia, oraz transakcje pomiędzy Użytkownikiem dodającym ogłoszenia, a użytkownikiem odpowiadającym na zamieszczone ogłoszenie.
11. Dodając anonimowe ogłoszenie użytkownik pozostawia po sobie ślad w postaci adresu IP, który to może zostać przekazany tylko i wyłącznie instytucjom do tego upoważnionym, na pisemne żądanie tych instytucji, (np. Policji) w razie naruszenia postanowień tego regulaminu.
12. Administrator ma prawo usunąć lub zablokować ogłoszenie, jeżeli uzna, że łamie ono regulamin lub może być oszustwem. Użytkownik nie może dochodzić swoich praw, jeżeli administrator wykasuje/zablokuje ogłoszenie. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że jego ogłoszenie zostało bezpodstawnie usunięte/dezaktywowane prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 5.  Zasady dotyczące dodawania wpisów do Bazy Firm

1. Baza Firm w Portalu24służy do darmowej promocji firm
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podawanych przez Zleceniodawców w swoich Wpisach do Bazy Firm Portalu24 zleconych do publikacji w Portalu24, w szczególności chodzi o ceny, informacje o produktach/usługach itp.
3. Administrator może odmówić publikacji Wpisu do Bazy Firm Portalu24, jeżeli stwierdzi nieprawdziwość danych, Wpis do Bazy Firm Portalu24 jest sprzeczny z polskim prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich, reklamują konkurencyjne strony względem Portalu24 lub innym podobnym przypadku.
4. Zleceniodawca dodający Wpis w Bazie Firm Portalu24 zobowiązuje się do naprawy ewentualnych szkód i roszczeń wynikających z treści zamieszczonego wpisu/ogłoszenia, jeżeli narusza ono prawa osób/firm trzecich, o których nie wiedział Administrator Portalu24.
5. Wpis w katalogu może być edytowane lub usuwane wyłącznie przez Administratora lub Zarejestrowanego Użytkownika, który zlecił opublikowanie danego wpisu. Zleceniodawca lub Użytkownik może przekazać chęć usunięcia lub edycji danego wpisu/ogłoszenia kontaktując się z Administratorem używając do tego celu adresu email, lub numeru telefonu podanego w wpisie.
6. Wpis do katalogu umieszczany jest bezpłatnie na nieokreślony okres.
Administrator zobowiązuje się powiadomić Zleceniodawcę o zmianach dotyczących wyświetlania wpisu w Serwisie, jeżeli takowe wystąpią.
7. Zleceniodawca zobowiązuje się do wpisania prawidłowych danych w formularzu znajdującym się na podstronie „Portal24/baza-firm/dodaj-wpis.html" w celu dodania wpisu przez Administratora. Nieprawidłowe dane lub naruszające niniejszy regulamin wstrzymają publikację wpisu, do momentu w którym zleceniodawca poprawi dane.
8. Administrator ma 14 dni roboczych na dodanie wpisu do katalogu o ile otrzyma od Zleceniodawcy prawidłowe dane wysłane przez formularz.
9. Zleceniodawca wpisu do Bazy Firm Portlau24 zobowiązuje się do odstąpienia od żądania odszkodowania (materialnego lub jakiekolwiek innego) od właściciela Portalu24, jeżeli Zleceniodawca stwierdzi uchybienia w działaniu wpisu lub serwisu, lub jakichkolwiek innych efektów publikacji wpisu w Portalu24. Pełna o
10. Odpowiedzialność za efekty dodania wpisu spoczywa na Zleceniodawcy
10.Zleceniodawca/Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w polityce prywatności i bezpieczeństwa i zgodnie z Ustawą o "Ochronie Danych Osobowych" z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 833) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. (DZ.U. nr 144 poz. 1204) "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".

§ 6. Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Czytając zawartość, przeglądając lub korzystając z jakiejkolwiek funkcji Portalu24 akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu Portalu24

Administrator Portalu24 dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Są one chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Portalu24 zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych.
Dane zawarte w logach systemowych zbieranych przez Portal24 mogą zawierać różne informacje, np. adres IP, dzięki któremu można ustalić skąd nastąpiło połączenie. Informacje te są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Mogą być także udostępniane instytucjom do tego powołanym, jeśli zostanie stwierdzone naruszenie praw serwisu, próba włamania lub działanie na szkodę serwisu.
Administrator Portalu24 umożliwia całkowite usunięcie swoich danych osobowych przechowywanych przez Portal24. W tym celu należy wysłać e-mail z adresu zarejestrowanego w naszym systemie, z prośbą o usunięcie danych. Po weryfikacji poprawności tych informacji adres e-mail zostanie usunięty z bazy danych serwisu.

Dane osobowe

W czasie korzystania z Portalu24 możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub też w inny sposób. Dane, o które będziesz poproszony, to zwykle adres e-mail, nazwa użytkownika itp.

W przypadku formularza zapytań i rejestracji w Portalu24 będziesz poproszony o podanie większej ilości danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania niektórych usług Portalu24. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.

 

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Serwisu wykorzystują cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkowników oraz jego danych.

Warunkiem działania Cookie jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

 

Partnerzy i inne podmioty

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji. Możesz skontaktować się z nami za pomocą danych z zakładki „ KONTAKT"

 

Prawa autorskie

Zawartość Portalu24 oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej.

Dokumenty, Grafiki, Artykuły, Skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność Portalu24 lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych lub wydawane są na darmowej licencji/materiały ogólnie dostępne/publiczne.

Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z administratorem Portalu24

Pojedyncze dokumenty/artykuły/zdjęcia publikowanie przez Portal24 mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

Wyłączenie odpowiedzialności

Chociaż dokładamy wszelkich starań, by informacje na Portalu24 były jak najbardziej prawidłowe, każdemu mogą zdarzyć się tzw. „wpadki".

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe, techniczne i inne, spowodowane przeglądaniem, użytkowaniem, odpowiadaniem na ogłoszenia czy umieszczaniem Wpisów w Bazie Firm itp na naszej stronie internetowej.

Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni. Autor nie gwarantuje poprawności i kompletności materiałów ani wiarygodności informacji, rad, opinii, oświadczeń, rysunków lub innych informacji wyświetlanych na stronie lub rozpowszechniających za jej pośrednictwem. Użytkownik akceptuje, że opieranie się na takich informacjach, opiniach, radach, oświadczeniach, notatkach i rysunkach stanowi działanie na własne ryzyko.

Treści przekazywane są w takiej formie, w jakiej są dostępne. Strony Portalu24 są aktualizowane na bieżąco, może się jednak zdarzyć, że niektóre informacje znajdujące się na stronach będą w danym momencie nieaktualne.

Uczestnictwo

Niedozwolone jest celowe umieszczanie lub rozsyłanie na adresy mailowe użytkowników Portalu24 wirusów i Trojanów, tzw. spamu, których działanie może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu, utraty danych lub są niepożądane.

Niedozwolone jest także wgrywanie takich plików na serwery Portalu24, które według ludzkich norm i polskiego prawa nie są przeznaczone do dystrybucji w sieci.

W przypadku nie przestrzegania regulaminu sPortalu24 lub prawa polskiego, konto/adres IP zostanie zablokowane.
Jeśli Użytkownik nie usunie niedozwolonych materiałów konto zostanie usunięte, a sprawa zostanie zgłoszona policji.